Liner Silcare Breathe

Patentovaná technologie laserového děrování odvádí vlhkosti a vzduchu od kůže. Děrování se nachází po obvodu  v délce lineru a v jeho distální části.

  • odvod vlhkosti

Liner s děrováním je velkým krokem kupředu, co se týče problematiky pocení. U linerů bez děrování nedochází k odvodu potu. Kůže pahýlu je vlhká a vzniklý pot se hromadí na dně lineru, kde vytváří kapsy s potem. Liner pak nedrží správně a pahýl „poskakuje“ nahoru a dolů. Liner s děrováním pot skrze děrování odvádí a vede k suché kůži. Pomáhá snižovat škodlivé učinky vzniklé třením lineru o vlhkou kůži.

  • odvod vzduchu

Tlakem při chůzi se přebytečný vzduch od kůže vypuzuje skrze děrování a dále jednocestným ventilem z protetického lůžka. Zvyšuje se vakuum. Uchycení protézy na pahýlu se stává bezpečnější.

V provedení: polštářový nebo na pin.

Vlastnosti:
  • laserové děrování – optimální rozložení pórů rovnoměrně po délce a na distálním konci lineru umožňuje odvod vzduchu a vlhkosti
  • napínací zóny – proximální dvousměrná napínací zóna zvyšuje pohodlí a zajišťuje dokonalé kopírování tvaru pahýlu, snižuje působení smykového tření na koleno ve fázi ohnutí
  • povrchová úprava TendresseTM – silikon s povrchovou úprav TendresseTM  vykazuje nízký koeficient tření, čímž se značně snižuje působení smykového tření na pokožku; v testech bylo naměřeno o 78% nižší než u silikonu standardního

Video: