EchelonVAC

EchelonVAC představuje kombinaci hydraulického kotníku Echelon s vakuovým systémem, za účelem vytvoření co nejvyššího podtlaku mezi pahýlem a lůžkem. Což je zcela zásadní. Čím vyšší podtlak, tím vyšší pohodlí, bezpečnost a stabilita uživatele protézy. Zvýšené vakuum v lůžku pomáhá udržet optimální nasazení protézy po celý den.

Jak EchelonVAC funguje?

S každým krokem uživatel tlačí svou váhou na protézu, čímž nejprve dochází k vytlačení přebytečného vzduchu přes jednosměrný ventil v lůžku. Zároveň dochází k plantární flexi kotníku, která aktivně vysává vzduch z lůžka. Tento vzduch je zadržován v podtlakové komoře a při pohybu holenní kosti vpřed a přecházení kotníku do dorsální flexe je vytlačován přes sekundární jednosměrný ventil do okolního prostředí. Výsledkem je vyšší kontrola nad zbývající částí končetiny a zdokonalené spojení mezi pahýlem a lůžkem. Pro uživatele to znamená méně relativního pohybu, lepší propriocepci a kontrolu nad protézou a tím pádem větší pohodlí a bezpečnost po celý den.

Klikněte zde a dozvíte se více

Inovativní konstrukce chodidla s vakuovým systémem spočívá v jeho odlehčení a v jeho nízké stavební konstrukci, protože není nutnost vybavit chodidlo dalším přídavným zdrojem energie. EchelonVAC pracuje tiše a skvěle sedí. Při používání EchelonVAC společně s děrovaným linerem Silcare Breathe je podtlak vyvíjen přímo na pahýl (ne jen na liner), což výrazně zlepšuje spojení mezi pahýlem a linerem, linerem a lůžkem. Důkazy Systém aktivního podtlaku napomáhá stabilizovat objem pahýlu, zlepšuje stabilitu lůžka a propriocepci. Vědecké studie prokázaly, že systém zvýšeného podtlaku pomáhá uživatelům: snížit kolísání objemu pahýlu snížit kontaktní tlak zlepšovat hojení ran snižovat pístový pohyb pahýlu v lůžku zlepšit symetrii, rovnováhu při chůzi a snížit riziko případných pádů dosáhnout většího pohodlí a celkové spokojenosti

Hmotnost uživatele:

125kg

Úroveň aktivity:

(2) 3 (4*)

Váha komponentu:

700g†

Výška komponentu:

121mm/126mm/131mm

Vlastnosti:
  • Hydraulický kotník Echelon s integrovaným systémem pro zvýšení potlaku
  • Uživatel chůzí aktivně vytváří zvýšený podtlak
  • Plynulý provoz
  • Lehká a kompaktní konstrukce
  • Nízká stavební výška
  • E-karbonové pružiny pro efektivní energetickou návratnost
  • E-karbonové pružiny s rozdělenou špičkou pro stabilizaci chodidla na nerovném terénu špičky
  • Sandálové kosmetické krytí

Soubory ke stažení: