Při návrhu vhodného typu protézy je na zváženou jednak celkový zdravotní stav klienta a zároveň jeho individuální potřeby s přihlédnutím, do jaké míry dokáže být s protézou aktivní a kde všude bude schopen s ní chodit a kam až se chce postupem času dopracovat.

Tato aktivita je rozdělena do následujících mezinárodně uznávaných stupňů:


  • stupeň aktivity 1

interiérový typ klienta, který bude protézu využívat především doma, po hladkém rovném povrchu, popř. s pomocí berlí nebo hole. A to při malé konstantní rychlosti.

  • stupeň aktivity 2

limitovaný extériérový typ klienta, který bude s protézou chodit ven, zvládne chůzi na malých nerovnostech (tráva, dlažební kostky apod.) a bude umět překračovat drobné bariéry (obrubník, schody, svahy apod.) po trávě dlažebních kostkách, bude umět překračovat drobné překážky a bude popř. používat berle nebo hole. A to při malé konstantní rychlosti.

  • stupeň aktivity 3

nelimitovaný exteriérový typ klienta, který bude s protézou chodit ven, zvládne chůzi na většině nerovnostech a ve složitějším terénu (les, hory apod.), na protéze bude provozovat pracovní nebo jiné pohybové aktivity (skákat, zvedat těžší předměty, tancovat, rekreačně sportovat apod.), přičemž technické vybavení protézy nebude vystaveno nadměrnému namáhání. A to při chůzi s proměnlivou rychlostí.

  • stupeň aktivity 4

nelimitovaný exteriérový typ klienta se zvláštními požadavky, který má stejné schopnosti nebo předpoklady jako u stupně 3, navíc se vzhledm k vysoké aktivitě vyskytuje výrazné rázové a mechanické zatížení protézy. Typickým příkladem jsou děti nebo vysoce aktivní dospělý nebo sportovec. A to při chůzi s proměnlivou rychlostí.


Určit stupeň aktivity je zásadní rovněž kvůli zdravotní pojišťovně, která na tomto základě rozhodne o výši úhrady protetického vybavení.

PROTETIKA PROTALEXA s.r.o.

Orthopedic and prosthetic clinic specialized in lower limb with 20 years of tradition.

Find out more

PROTALEXA s.r.o.

výhradní dovozce a zástupce pro Českou a Slovenskou republiku protetických dílů Endolite rodinné společnosti Blatchford z Velké Británie.

Find out more

Do you want get information about new products

Created by people in Arsyline.cz © 2015 - 2021