REHABILITACE PŘEDOPERAČNÍ

S rehabilitační péči se začíná někdy i před amputací − zvláště jako mentální příprava na ztrátu končetiny, kterou spíše snáší ti pacienti, kteří sami po delším léčení dospěli k názoru, že je spíše na překážku svou bolestivostí (např. jak je tomu u cukrovky, zkornatění cév, těžkých deformitách nebo nevýlečitelných zánětech). Před plánovanou amputací je vhodné se i připravit fyzicky posilováním svalstva základními cviky, pokud to stav a čas dovolí. 

REHABILITACE POOPERAČNÍ

začíná hned po amputaci. V případě stabilizovaného stavu pacienta s perspektivou chůze zahrnuje tyto úkony:

  • udržování celkové kondice

jež je předpokladem pro úspěšnou rehabilitaci a nácvik chůze. Pacient provádí pohyby všemi zdravými končetinami, změny polohy těla, dechová cvičení a cílené posilování zdravých končetin apod. 

  • cílené působení na pahýl
    • tvarováním pahýlu bandážováním, kdy je cílem za prvé: ideálně tvarovaný pahýl pro budoucí protézování a za druhé: adaptace měkkých tkání na tlak a tah. Správné provádění bandažování je mnohdy pacienty podceňován.

    • polohováním pahýlu, kdy se brání vzniku kontraktut v kyčelním a kolenním kloubu.

    • později se začne s aktivním cvičením pahýlu, po zhojení operační rány se pahýl otužuje a postupně zatěžuje tlakem. Masáží a tepelnými procedurami se zlepšuje jeho prokrvení.

  • využití fantomových pocitů

Žádnému amputovanému, až na vrozené amputace a amputace v ranném dětství, nechybí pocit ztracené končetiny, tzv. „fantomový úd“. A těchto pocitů lze právě s výhodou využít pro výcvik amputačního pahýlu. Nervové dráhy a korová i podkorová centra jsou i přes amputaci zachovány. Ztracená část končetiny se tedy může v představě vytvořit. Každý amputovaný se má tedy pokoušet podle svých možností využít těchto fantomových pocitů ke zdokonalení funkce svého pahýlu.

REHABILITACE S PROTÉZOU

U ztrát končetiny je nutná kvalitní ucelená rehabilitace. V u nás nejbližším rehabilitačním ústavu Chucelná zaměřeném na pacienty po amputacích, disponují kvalitním vybavením a umožnují všechny obvyklé a efektivní formy terapie.

Pozitivní vliv má přidělení stálého fyzioterapeuta každému klientovi po celou dobu pobytu.

Intenzivní rehabilitace probíhají od pondělí do pátku, v sobotu je program volnější.

Pro přijetí je nutné, aby praktický lékař zaslal „Návrh na léčebnou péči v odborné léčebně“ ke schválení reviznímu lékaři na krajské či regionální pobočce příslušné zdravotní pojišťovny klienta, ten následně již zajistí doručení schváleného návrhu do RÚ. Indikovaný pobyt je plně hrazen pojišťovnou. V nelůžkové části poskytují i ubytování pro rodinné příslušníky, kteří mohou využívat komplexní rehabilitační péči, pobyt si však musejí uhradit sami.


PROTETIKA PROTALEXA s.r.o.

Orthopedic and prosthetic clinic specialized in lower limb with 20 years of tradition.

Find out more

PROTALEXA s.r.o.

výhradní dovozce a zástupce pro Českou a Slovenskou republiku protetických dílů Endolite rodinné společnosti Blatchford z Velké Británie.

Find out more

Do you want get information about new products

Created by people in Arsyline.cz © 2015 - 2021