INFORMUJTE SVÉHO PROTETIKA! 


  1. O důležitých změnách Vašeho stavu majících vliv na používání protézy jako je: změna zdravotního stavu, změna tělesné hmotnosti, těhotenství, snížení nebo zvýšení pohybové aktivity apod. Včasnými informacemi pomůžete předejít zbytečným nesnázím způsobenými například přetížením a zničením protetických dílů, z kterých je postavena Vaše protéza a které byly použity pro jinou tělesnou hmotnost nebo jinou tělesnou aktivitu.
  2. Při jakémkoliv eventuálním "nenormálním" stavu protézy, kdy včasnými informacemi můžete předejít nejen zničením protetických dílů, z kterých je postavena Vaše protéza, ale především případnému úrazu, který si můžete způsobit případným upadnutím.
  3. Při jakékoliv změně na kůži, ať už vizuální nebo pocitové.

Ve všech třech výše uvedených bodech je nutné, aby protetik co nejdříve přizpůsobil protézu vniklým změnám.

PROTETIKA PROTALEXA s.r.o.

Orthopedic and prosthetic clinic specialized in lower limb with 20 years of tradition.

Find out more

PROTALEXA s.r.o.

výhradní dovozce a zástupce pro Českou a Slovenskou republiku protetických dílů Endolite rodinné společnosti Blatchford z Velké Británie.

Find out more

Do you want get information about new products

Created by people in Arsyline.cz © 2015 - 2021