REHABILITACE PŘEDOPERAČNÍ

S rehabilitační péči se začíná někdy i před amputací − zvláště jako mentální příprava na ztrátu končetiny, kterou spíše snáší ti pacienti, kteří sami po delším léčení dospěli k názoru, že je spíše na překážku svou bolestivostí (např. jak je tomu u cukrovky, zkornatění cév, těžkých deformitách nebo nevýlečitelných zánětech). Před plánovanou amputací je vhodné se i připravit fyzicky posilováním svalstva základními cviky, pokud to stav a čas dovolí. 

REHABILITACE POOPERAČNÍ

začíná hned po amputaci. V případě stabilizovaného stavu pacienta s perspektivou chůze zahrnuje tyto úkony:

  • udržování celkové kondice

jež je předpokladem pro úspěšnou rehabilitaci a nácvik chůze. Pacient provádí pohyby všemi zdravými končetinami, změny polohy těla, dechová cvičení a cílené posilování zdravých končetin apod. 

  • cílené působení na pahýl
    • tvarováním pahýlu bandážováním, kdy je cílem za prvé: ideálně tvarovaný pahýl pro budoucí protézování a za druhé: adaptace měkkých tkání na tlak a tah. Správné provádění bandažování je mnohdy pacienty podceňován.

    • polohováním pahýlu, kdy se brání vzniku kontraktut v kyčelním a kolenním kloubu.

    • později se začne s aktivním cvičením pahýlu, po zhojení operační rány se pahýl otužuje a postupně zatěžuje tlakem. Masáží a tepelnými procedurami se zlepšuje jeho prokrvení.

  • využití fantomových pocitů

Žádnému amputovanému, až na vrozené amputace a amputace v ranném dětství, nechybí pocit ztracené končetiny, tzv. „fantomový úd“. A těchto pocitů lze právě s výhodou využít pro výcvik amputačního pahýlu. Nervové dráhy a korová i podkorová centra jsou i přes amputaci zachovány. Ztracená část končetiny se tedy může v představě vytvořit. Každý amputovaný se má tedy pokoušet podle svých možností využít těchto fantomových pocitů ke zdokonalení funkce svého pahýlu.

REHABILITACE S PROTÉZOU

U ztrát končetiny je nutná kvalitní ucelená rehabilitace. V u nás nejbližším rehabilitačním ústavu Chucelná zaměřeném na pacienty po amputacích, disponují kvalitním vybavením a umožnují všechny obvyklé a efektivní formy terapie.

Pozitivní vliv má přidělení stálého fyzioterapeuta každému klientovi po celou dobu pobytu.

Intenzivní rehabilitace probíhají od pondělí do pátku, v sobotu je program volnější.

Pro přijetí je nutné, aby praktický lékař zaslal „Návrh na léčebnou péči v odborné léčebně“ ke schválení reviznímu lékaři na krajské či regionální pobočce příslušné zdravotní pojišťovny klienta, ten následně již zajistí doručení schváleného návrhu do RÚ. Indikovaný pobyt je plně hrazen pojišťovnou. V nelůžkové části poskytují i ubytování pro rodinné příslušníky, kteří mohou využívat komplexní rehabilitační péči, pobyt si však musejí uhradit sami.


PROTETIKA PROTALEXA s.r.o.

Ortopedicko protetická klinika specializovaná na dolní končetiny s 20-ti letou tradicí.

Zjistit více

PROTALEXA s.r.o.

výhradní dovozce a zástupce pro Českou a Slovenskou republiku protetických dílů Endolite rodinné společnosti Blatchford z Velké Británie.

Zjistit více

Chcete být informovaní o nových produktech

Created by people in Arsyline.cz © 2015 - 2021