Amputací se rozumí umělé oddělení části těla od ostatního organismu. Pojem je omezen na umělé odstranění periferních částí, které již v normálním stavu vyčnívají z ostatního těla. Amputace je jedním z nejstarších chirurgických výkonů. První zmínky máme již 5000 let před Kristem. Zvláštností je, že kromě léčebného efektu měly amputace častoi rituální nebo dokonce trestní účel. 

Hippokrates v 5. stol. př. Kr. stanovil tři indikace k amputaci, které zůstávají platné do dneška:

 • odstranění neužitečných částí končetin,
 • snížení invalidity,
 • záchrana života.

Největší pokrok v technice amputací byl v období velkých válek. Amputace nabízely rychlé řešení při nedostatku medikamentů, nedostupnosti anestezie, neznalosti protišokové terapie a omezených technických možnostech. Jen během prvnísvětové války bylo provedeno přibližně 100 000 amputací.

Amputace dolních končetin nastává nejčastěji následkem úrazu, nebo se provádí pro cévní, zánětlivé či nádorové onemocnění končetiny. Indikace:

 • ztráta krevního zásobení končetiny chorobou nebo úrazem,
 • traumatická poškození končetiny, kde rekonstrukce devastovaných tkání není možná,
 • choroby končetinových cév, nejčastější příčinou je arterioskleróza a diabetická angiopatie,
 • infekce nereagující na konzervativní ani chirurgickou léčbu (plynatá sněť),
 • maligní tumory, výjimečně benigní,
 • nervové poranění a onemocnění,
 • kongenitální anomálie v případě, že malformovaná končetina je afunkční.

ZÁKLADNÍ TYPY AMPUTACÍ DOLNÍCH KONČETIN

Je nutno se řídit hledisky, jaký a jak výkonný pahýl bude získán. Byly vypracovány speciální druhy amputací, které poskytují dobrý amputační pahýl. Nynější způsob amputací jsou amputace myoplastické, u kterých se svaly protínají asi 5 cm distálně od plánované kostní amputace a protilehlé svalové skupiny se sešijí k sobě přes vrchol kostního pahýlu pod správným napětím. Takto provedené ošetření svalů dává optimální kónický tvar amputačního pahýlu, umožňuje využití svalové funkce pro jeho pohyb, zlepšuje cirkulaci a brání vzniku fantomových bolestí.

 • hemikorporektomie – jedná se o výjimečné řešení, ke kterému se přistupuje až jako poslední možnost, kdy se odstraní celý pánevní pletenec i s kostí křížovou
 • hemipelvektomie - zde se odstraní celá dolní končetina s přilehlou oblastí kostí pánevních
 • exartikulace v kyčelním kloubu - amputace, která pak vyžaduje protetické vybavení skládající se ze tří kloubů a pánevního koše
 • femorální amputace – amputace ve stehně, která pak vyžaduje protetické vybavení skládající se ze dvou kloubů
 • exartikulace v kolenním kloubu - při tomto výkonu je zachována funkce stehenních svalů a není narušena švihová fáze chůze
 • tibiální amputace - amputace v bérci, která pak vyžaduje protetické vybavení skládající se z jednoho kloubu
 • amputace v oblasti nohy - zde jde o vytvoření nášlapného pahýlu a řeší se následně v rámci ortopedické obuvi nebo speciálními štítovými protézami

PROTETIKA PROTALEXA s.r.o.

Ortopedicko protetická klinika specializovaná na dolní končetiny s 20-ti letou tradicí.

Zjistit více

PROTALEXA s.r.o.

výhradní dovozce a zástupce pro Českou a Slovenskou republiku protetických dílů Endolite rodinné společnosti Blatchford z Velké Británie.

Zjistit více

Chcete být informovaní o nových produktech

Created by people in Arsyline.cz © 2015 - 2021